O mne

Pätoprstá Elena
Ing. arch., Mgr. art.

Zdroj: Oxford Encyclopedia / Information Technology, Communications and Media

Povolanie:
výtvarníčka, protikorupčná aktivistka, poslankyňa za Petržalku;

Miesto a dátum narodenia:
Bratislava, 15.09.1960;

Rodičia:
Ing. Emil Melišek bol perzekuovaný komunistickým režimom za svoje postoje k okupácií Maďarska sovietskymi vojskami v r. 1956. Patril medzi inovátorov v oblasti televíznej techniky a šírenia TV signálov.;

Vzdelanie:
1975 – 1979 Gymnázium Hubeného Bratislava;
1979 – 1985 Fakulta architektúry SVŠT Bratislava;
1990 – 1996 VŠVU Bratislava, Katedra sochárstva, prof. Jozef Jankovič;

Zahraničné študijné stáže:
1995 AVU Praha, prof. Milan Knížák,
1994 Kunstakademie Stuttgart, SRN;
2006-2018 „Skalka“- seminár Protikorupčná agenda pre územnú samosprávu,Transparency international

Kariéra:
1996 – umelec v slobodnom povolaní, tvorba je orientovaná na elektronické médiá, videoumenie, sochárstvo, grafický design, pôsobila ako video umelec v KIEZ Dessau a na videofestivale v Bauhause v Nemecku. Je zaraďovaná medzi priekopníkov aktivistického videoumenia a politického umenia orientovaného na environmentálne témy po r. 1989.;

Účasť v spoločnostiach:
Je zakladateľkou OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, spoluzakladateľka občianskeho portálu Bratislava otvorene; 2009 spoluzakladateľka Servisného centra Ekofóra;

Publikačná a kreatívna činnosť:
Vystavovala svoje práce v Mirbachovom paláci v Bratislave, viacerých galériách na Slovensku, v Prahe, Olomouci a v Brne v Českej republike, v Dessau a Stuttgarte v Nemecku, v Poreči v Chorvársku, Wroclavi a Poznani v Poľsku, Budapešti, Maďarsku, Viedni a Saltzburgu v Rakúsku, Novosibírsku v Ruskej federácií, na Bienále v Benátkach v Taliansku, v New Castle vo Veľkej Británii a v Knoxville v USA.;

Občianske a spoločenské aktivity:
od r. 1979 pôsobí ako aktivistka vo viacerých oblastiach, spočiatku pod SZOPK, neskôr Bicyklová Bratislava (zakladateľ Ján Budaj), Strom života, záchrana budovy Konskej železnice Bratislava, ochrana pamiatok na Slovensku členka Ekofóra, ďalšie aktivity: ochranárske akcie Územie chránené občanmi, záchrana PKO v Bratislave, záchrana Tichej a Kôprovej doliny, od r. 2006 členka Antikor – skupiny proti korupčných aktivistov, od r. 2008 vedúca proti korupčnej pracovnej skupiny v rámci Ekofóra; ochrana verejnej zelene na území Petržalky – Lesík Krasovského, Pečniansky les, ochrana územia pri jazerách Draždiak, ochrana územia pri Chorvátskom ramene, aktivity proti spaľovni nebezpečných odpadov v Petržalke a iné.);

Ocenenia:
Cena filmovej kritiky za dokumentárny film Azyl (dokument o Kurdoch počas bombardovania Saddámom Husajnom); najvyššie ocenenie Stratégie za design videí pre firmu Globtel;

Úspechy:
Otvorená samospráva 2008 na úrovni Miestnej samosprávy v Bratislave-Petržalke – zavedenie elektronických aukcií, zverejňovanie zmlúv a faktúr, spolutvorca PHSR 2010 – 2120 pre hlavné mesto Bratislava, vybudovanie cyklotrás, otvorená a participatívna samospráva; ako krajská a mestská poslankyňa je známa za presadzovanie cyklotrás a mestskej dopravy, otvorenú a bezkorupčnú samosprávu, presadzovanie participácie občanov na rozhodovacích procesoch, pracovala na pomoci bezdomovkyniam, ochrane informačnej slobody, ochrane prírody a občianskych práv na Slovensku;

Ostatné aktivity:
Verejne známa umelecká aktivita je pomník rodiny Kronerovcov v Považskej Bystrici, pamätné tabule s bustou Jozefa Kronera na Kine Mladosť, realizované pri príležitosti stého výročia prvého verejného kina v Uhorsku,

Autorka projektu pamätníka obetiam totalitných režimov na Slovensku.;

Motto: „Pre svoj pokojný život potrebujem krásu, spravodlivosť a humor, preto sa snažím vytvárať im v tejto krajine slobodný priestor.“

Web: www.sad-janka-krala.eu , www.petrzalka.otvorene.sk

Kontakt: 0905 537 102,

Práca v komunálnej politike