Moja práca

VOLÍM ELENU
JÁN BUDAJ:

Elena Pätoprstá patrí medzi bratislavských ochranárov, ktorých si pamätám z čias Bratislavy/nahlas.

Je to aktivistka s dvomi vysokými školami (architektúra a sochárstvo) a nesmiernym entuziazmom za naše mesto, a za verejný záujem.

Sledujem ju roky: bojuje, neustupuje a často vyhráva. Ale áno, stáva sa aj to, že verejný záujem zvalcuje moc lobistov a finančných „žralokov“. Elena nad tým nenarieka, vstane a ide do toho znovu.

V rokoch po revolúcii ostala občianskou aktivistkou, založiac združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, neskôr Zmeny zdola. Výpočet jej aktivít by zabral knihu, tak vám spomeniem aspoň zopár:

Postavila sa proti rozpredávaniu pozemkov v Petržalke, aj proti tým zmenám územného plánu, ktoré mali viesť ku zahusťovaniu výstavby. Kde hrozila nežiadúca výstavba, zvolávala Elena Pätoprstá ľudí, aby spolu vyhlásili „územie chránené občanmi“. Raz takto obkolesila tisíckami ľudí, držiacich sa za ruky, celé územie pri Sade J.Kráľa. Európska komisia potom prijala jej podnet na preskúmanie tzv. neoprávnenej štátnej pomoci, (tak sa v EÚ hovorí korupcii) pri predajoch týchto pozemkov pri Sade Janka Kráľa. Elena sa angažovala aj proti „Megakasínu“ a proti hazardu na území Petržalky.

V spolupráci s poslancami presadila zverejňovanie zmlúv a faktúr, ako i elektronické aukcie v Petržalke ešte v čase, kedy to neprikazoval zákon. Vďaka tomu sa ušetrili milióny v rozpočte Petržalky. Známe sú jej aktivity na ochranu jazier Veľký a Malý Draždiak, ktoré sa mali stavebne prepájať. Do úspešného konca doviedla petíciu proti štvorprúdovke idúcej zelenou osou Petržalky. Táto zbytočná diaľnica, idúca zeleňou, na ktorej chcel ktosi zarobiť, nebude. Vďaka Eleninej energii tadiaľ pôjde iba električka, ktorá bude mať zatrávnenú trať a súbežné cyklotrasy. Lepšie, nie?

Angažovala sa na zastavení výrubu 2000 stromov pri Chorvátskom ramene. V spolupráci s Cyklokoalíciou presadila bezpečný Labutí priechod k električke od Chorvátskeho ramena a Námestia hraničiarov. Presadila bezbariérové priechody na veľkých križovatkách na nám. Hraničiarov, Rusovskej, Šintavskej – Smolenickej, Pajštúnskej-Jiráskovej atď. ktorými môžu konečne – po 40-tich rokoch – Petržalčania prechádzať bezpečne. Dosiahla aj lepšie značenie prechodov – bielym osvetlením alebo reflexnými pozemnými svietidlami na prechode. Vďaka jej iniciatíve sa Petržalská plaváreň umiestnila do centra Petržalky a nie na súkromné pozemky Incheby. Zabránila predaju bývalej škôlky na Znievskej, ktorá ostane v majetku BSK pre autistické deti, (zrekonštruuje sa budova aj park).

V spolupráci s Transparency Internacional presadila viaceré uznesenia na kontrolu samosprávy – dokument Transparentná Petržalka (2012) a na hlavnom meste spolupracovala s Jánom Budajom na dokumentoch Protikorupčné minimum a Etický kódex volených predstaviteľov (2013). Na meste predložila spôsob občianskej kontroly na zimnú a letnú údržbu a vynakladania financií za ňu tak, aby sa údržba, aj skutocne realizovala a nie iba fakturovala.
Elena Pätoprstá iniciovala zastavenie zámeru najväčšej spaľovne nebezpečného odpadu na Kopčianskej a veľkej betonárky s výjazdom na Einsteinovu, ktorej plánovaná kapacita bola jeden vlak betónu denne. Dosiahla zastavenie výrubov, ktoré sa mali udiať po celej Petržalke nad plynovými rozvodmi.
Je spoluautorka konceptu participácie a spolupráce obyvateľov Petržalky na veľkých investičných zámeroch mesta – čo sa uplatnilo aj pri tvorbe projektu druhej etapy električky. Spolupracovala s poslancami hlavného mesta na zastavení stavieb magistrátu, ktoré mali byť vo vnútroblokoch Haanova – Pankúchova a Mamateyova – Polereckého.

Spolupracovala s BSK na získaní bytov pre učiteľky v Petržalke, alebo pri záchrane kultúrnej komunity Cvernovka. Elena Pätoprstá, spolu s jej poslaneckým klubom, zastavila nevýhodnú zmluvu na prenechanie parkovacích plôch v Petržalke do správy súkromnej firmy, ktorá chcela iba spoplatňovať, ale neriešila nedostatok parkovacích miest. E. Pätoprstá pomohla obyvateľom Röntgenovej pri vybudovaní zeleného parkoviska, ktoré sa práve realizuje ako aj zeleného bezplatného parkoviska pre verejnosť a pacientov pri Antolskej nemocnici.

Venovala sa ochrane bratislavských lesov, (uznesenie hl. mesta „Podpora Národného parku Podunajsko“ z roku 2017. Na poslednom mestskom zastupiteľstve dosiahla „Vyhlásenie Prírodnej rezervácie Pramene Vydrice“ (2018) a viaceré uznesenia na ochranu vodných zdrojov pre Bratislavčanov. Organizovala petíciu za ochranu vodného zdroja Sihoť a zastupovala Petržalčanov na príslušných ministerstvách pri ochrane pred hlukom zo železnice, podpore výstavby cyklotrás a cyklistickej infraštruktúry.
V súčasnosti rieši ochranu občanov proti smogu zo Slovnaftu, problém znečisťovania okolia kontajnerov a presadzuje ich nahradenie za uzamykateľné polozapustené kontajnery. Akútna úloha Eleny Pätoprstej je oprava všetkých chodníkov, ktoré sú v Petržalke v katastrofálnejšom stave, než kdekoľvek inde.

Na záver ešte spomeniem jej veľkú podporu na revitalizáciu brehov Dunaja a projektu Lido-Lagúna, ktorý navrhli vodáci a aktívna odborná verejnost.
Ak sa podarí, budú môcť Petržalčania opäť tráviť čas s deťmi pri Dunaji, ako si to mnohí z nás pamätajú. Dočítali ste až sem?

Urobila Elena pre Petržalku toho veľa, či málo? To posúdite len Vy, petržalskí voliči. Isté je, že ak by ste ju nechali pracovať pre vás tak, ako pracovala doposiaľ, v Petržalke sa veci pohnú k lepšej doprave a čistejšiemu prostrediu.
Elena chce urobiť z Petržalky najlepšiu štvrť v meste.
Odporúčam vám, zvoľte za starostku Elenu Pätoprstú.

Ján Budaj


LINKY:

Z histórie predajov pozemkov pri Sade Janka Kráľa:
https://jurajsmatana.blog.sme.sk/c/141259/Vyrubali-lesik-pri-Sade-Janka-Krala-Nadej-zostala-fotoreportaz.html

VIDEO 2013 Chorvatské rameno a štvorprúdovka
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7814/42393

2018 / jún SME – prečo kandidujem
https://bratislava.sme.sk/c/20850345/o-post-starostky-bratislavskej-petrzalky-zabojuje-elena-patoprsta.html

Uznesenia na hlavnom meste:
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/145483-sk/patoprsta-elena/

Práca na Bratislavskom samosprávnom kraji:
http://www.region-bsk.sk/clanok/podpredsedovia-280491.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

VIDEÁ:

2018 / 6
http://www.tvba.sk/dnes/komunalne-volby-2018/elena-patoprsta-kandidatka-na-starostu-kv-2018/

2018 /8
http://www.tvba.sk/home/elena-patoprsta-radovan-jencik-ak-sa-nespamatame-bratislava-vyschne/

2018 / 5
http://www.tvba.sk/relacie/beseda-o-/beseda-o-piatej-zivotny-styl/hrozi-nam-ze-bratislava-pride-o-mnozstvo-zdrojov-kvalitnej-pitnej-vody-/

2018
http://www.tvba.sk/relacie/petrzalske-spektrum/zelena-a-cista-petrzalka-jedna-z-priorit-samospravy-na-tento-rok/

2018
http://www.tvba.sk/relacie/petrzalske-spektrum/elena-patoprsta-oliver-kriz-je-sad-janka-krala-nebezpecny-pre-navstevnikov-/

2018
http://www.tvba.sk/relacie/petrzalske-spektrum/ako-sa-tento-rok-zlepsi-dopravna-situacia-v-petrzalke-/

2017/6 Kauza Horský park – ako ďalej so zeleňou v Bratislave?
http://www.tvba.sk/tv-diskusie/kauza-horsky-park-ako-dalej-so-zelenou-v-bratislave-/

2017/3 Nekoncepčný boj s vizuálnym smogom!
http://www.tvba.sk/relacie/petrzalske-spektrum/nekoncepcny-boj-s-vizualnym-smogom-/

2017 herne v Bratislave
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11663/121898 od 25 minúty

2016 Verejné priestranstvá – kompetencie mesta vs. mestské časti
http://www.tvba.sk/relacie/petrzalske-spektrum/verejne-priestranstva-kompetencie-mesta-vs-mestske-casti/

2017/4 Zákaz hazardu – čo prinesie Petržalke?
http://www.tvba.sk/relacie/petrzalske-spektrum/zakaz-hazardu-co-prinesie-petrzalke-/

2017 Elena Pätoprstá
http://www.tvba.sk/relacie/petrzalske-spektrum/petrzalka-2014-2018-e-patoprsta-m-jona-j-vydra/

2016/11 http://www.tvba.sk/home/e-patoprsta-vs-j-uhler-uskalia-vzniku-np-podunajsko/

2016/10 Petržalka volá po kvalitnej regulácii výstavby
http://www.tvba.sk/relacie/petrzalske-spektrum/petrzalka-vola-po-kvalitnej-regulacii-vystavby/

2016/7 Skalica chce zmeny v BVS
http://www.tvba.sk/tv-diskusie/skalica-chce-zmeny-v-bvs/

2016/ Mestské podniky – ako fungujú rok po výmene vedenia?
http://www.tvba.sk/tv-diskusie/mestske-podniky-ako-funguju-rok-po-vymene-vedenia-/

2016 E. Pätoprstá vs. Jozef Uhler: Je samospráva otvorená občanom?
http://www.tvba.sk/relacie/komunalny-duel/e-patoprsta-vs-jozef-uhler-je-samosprava-otvorena-obcanom-/

2016 Je Pečniansky les zachránený?
http://www.tvba.sk/home/pecniansky-les-zachraneny-/

2015 Parkovacia politika v Petržalke – relácia v TV BA – Ján Mrva, Elena Pätoprstá
https://www.youtube.com/watch?v=_I90z21vK1k